De situatie in Onderbanken na de val van de coalitie

Reageer »

Het CDA heeft als grootste partij in de raad van Onderbanken de opdracht gekregen te onderzoeken hoe het nu verder moet gedurende de resterende maanden tot januari 2019 als de gemeente Onderbanken opgaat in de nieuwe gemeente Beekdalen.

De fractievoorzitter, dhr. J. Timmermans, heeft een eerste ronde van gesprekken gehad met als doel het inventariseren van mogelijke combinaties tussen de partijen. Hierbij was het de voorkeur van het CDA om een raad brede coalitie als eerste optie te bespreken. Nadat de verschillende fracties hun voorkeur hadden uitgesproken werd duidelijk dat een raad brede coalitie geen optie zou zijn. Het CDA betreurt dit aangezien zij ervan overtuigd is dat alle fracties een gedeelde verantwoordelijkheid zouden moeten dragen om de gemeente Onderbanken in deze laatste fase constructief en veilig naar de nieuwe haven van Beekdaelen te brengen.

De fractie van het CDA is maandagavond j.l. bijeen geweest om de uitkomst van de eerste gespreksronde te bespreken en een verdere visie uit te werken. Na constructief overleg heeft de fractie besloten dat het CDA graag wil werken aan een zo breed mogelijk samenwerkingsverband. Volgens het CDA zou dit samenwerkingsverband in eerste instantie gevormd en gesteund moeten worden door de voormalige coalitie PRO en DO minimaal aangevuld met VVD en CDA. De Vernieuwingsgroep en D18 zijn uiteraard meer dan welkom aan te sluiten of kunnen overwegen het samenwerkingsverband op dossiers te steunen. Het beleid zou moeten zijn om de bestaande dossiers zoveel mogelijk af te handelen en hierbij als kader de bestaande begroting te gebruiken en een zo breed mogelijke steun vanuit de raad. Het CDA vindt dat het zich moet inzetten voor een goede overgang van Onderbanken naar Beekdaelen ook nu de oorspronkelijke coalitie niet meer bestaat.

Het CDA heeft de andere fracties over haar standpunt geïnformeerd en nodigt hen uit voor een tweede gespreksronde. Het CDA is ervan overtuigd dat de fracties gezamenlijk te werk moeten gaan in de komende periode.

Comments are closed.